Tietosuojaseloste

Tietosuojaseloste

Henkilötietolain (523/1999) 10§:n mukainen rekisteriseloste.

Rekisterin nimi

Autokoulu Bilskola Traffic Studio Oy Ab:n asiakastietorekisteri

Rekisterinpitäjä

Nimi: Autokoulu Bilskola Traffic Studio Oy Ab
Y-tunnus: 2678397-1
Osoite: Kivikastintie 3
Postinumero: 65300
Postitoimipaikka: VAASA
Puhelinnumero: 044 986 40 40
Sähköpostiosoite: info@trafficstudio.fi

Rekisteriasioista vastaava henkilö

Tommi Kronqvist

Rekisterin käyttötarkoitus

Rekisterin käyttötarkoitus on toimia Autokoulu Bilskola Traffic Studio Oy Ab:n asiakastietorekisterinä.

Tietoja voidaan käyttää seuraaviin käyttötarkoituksiin:

  • Tilausten käsittely ja toimitus
  • Laskutus- ja maksuliikenne
  • Palvelujen tuottaminen ja kehitys
  • Markkinointi

Säännönmukaiset tietolähteet

Pääasiallinen tietolähde on asiakas itse.

Rekisterin tietosisältö

Rekisteri sisältää pääasiallisesti asiakkaiden itsensä Autokoulu Bilskola Traffic Studio Oy Ab:lle antamia tietoja.

Rekisteri voi sisältää mm. seuraavia asiakastietoja:

  • Henkilön nimi
  • Henkilötunnus
  • Sähköpostiosoite ja puhelinnumero
  • Osoitetiedot
  • Muut palveluiden edellyttämät asiakkaan antamat tiedot

Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Tietoja voidaan luovuttaa Traficomille, Merenkurkun liikenneturvallisuuskeskukselle sekä Cash-in Consulting Oy: lle.

Tietoja voidaan luovuttaa viranomaisille, jos nämä esittävät Suomen lakiin perustuvan pyynnön.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Manuaalinen aineisto

Tietoja ei säilytetä fyysisinä kappaleina pois lukien kirjanpito, johon on pääsy vain määrätyillä Esimerkki Oy:n työntekijöillä ja kirjanpitäjällä, joita sitoo salassapitovelvollisuus.

Tietohallintajärjestelmiin tallennetut tiedot

Tiedot siirretään SSL-suojatun yhteyden ylitse.

Sähköiset tiedot on suojattu palomuurilla. Vain erikseen määrätyillä Autokoulu Bilskola Traffic Studio Oy Ab:n työntekijöillä on pääsy rekisteritietoihin. Työntekijät tunnistetaan käyttäjätunnuksella ja salasanalla. Tietoja käsitellään luottamuksellisina eikä niitä saa ilmaista muille kuin niitä työssään tarvitseville, joita sitoo salassapitovelvollisuus.

Tarkastus- ja kielto-oikeus

Rekisteröidyllä on henkilötietolain 26–28 §:n mukaisesti oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilötietorekisteriin on talletettu. Kirjallinen tarkastuspyyntö tulee lähettää allekirjoitettuna rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.

Tarkastusoikeus on maksuton enintään kerran vuodessa toteutettuna.

Evästeet

Tämä verkkosivusto käyttää evästeitä. Evästeet (engl. cookies) ovat verkkopalvelumme tuottamia pieniä teksti-tiedostoja, jotka verkkoselaimesi suostumuksella tallentuvat selainlaitteesi muistiin. Evästeiden avulla voimme analysoida selaimellasi verkkopalvelullemme tekemiäsi palvelupyyntöjä, yksilöidä sivustoa käyttäessäsi tekemiäsi valintoja ja asetuksia, sekä tuottaa niiden perusteella yksilöllisiä palveluja.

Verkkoselaimesi toiminnoilla evästeistä voi kieltäytyä tai evästeitä voi poistaa. Se kuitenkin vaikuttaa mahdollisuuksiimme tuottaa yksilöllisiä laadukkaita verkkopalveluja.